Loading...
Jumbled Words

Nung Ako’y Bata Pa

Nung ako’y bata pa
Nung ang tanging alam sambitin ay mga katagang mama at papa
Nung ang madalas na lumalabas sa aking bibig ay pag-iyak at pag-tawa
Nung gustung gusto ko nang matutong magsalita
Nung hindi ko pa alam ang aking abakada
Nung hindi pa nakasasakit ng damdamin ang aking mga salita.

Nung ako’y bata pa
Nung ang kaya ko pa lamang gawin ay gumapang at humiga
Nung kailangan pang gabayan ni nanay para lang maihakbang ang aking mga paa
Nung kailangan pang buhatin ni tatay para lang makarating sa kuna
Nung hindi ko pa sila kayang lisanin nang puno ng pag-aalala.

Nung ako’y bata pa
Nung ang alam ko pa lamang ay magbilang mula isa hanggang labingdalawa
Nung hindi ko pa kayang bilangin ang mga daliri sa kamay at paa
Nung hindi pa ako marunong ng pagbawas at pagdagdag ng mga barya
Nung hindi ko pa natututunang magbilang ng pagkakamali ng iba.

Nung ako’y bata pa
Nung pag-iyak lamang ang aking panangga
Nung idadaan sa palahaw pag may nais na makuha
Nung hindi ko pa kayang magpaluha ng kapwa.

Nung ako’y bata pa
Nung ang tanging problema ay ang pagkalam ng sikmura
Nung wala pa akong responsibilidad na inaalala
Nung ilalahad lang ang mga kamay upang makahingi ng pera
Nung hindi pa ito ang basehan ng aking ligaya at halaga.

Nais kong bumalik sa simula
Nung mga panahong wala pa akong magawa
Nung mga oras na hindi ko pa kayang mag-isa
Nung mga araw na hindi pa ako nakapagsasalita
At magsimula ng ang istorya ko’y wala pang mantsa
Ang guhit ng buhay ko’y wala pang bura
Ang kanta ko’y wala pang sintunadong nota
At ang dangal at moral ko ay tulad
Nung ako’y bata pa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: